Gyllevæk

GYLLEVÆK.NU

Denne side er inspireret af en debat på Bornholm.nu. En medarbejder i den lokale landbrugsforening bebrejdede en klager, at han ikke havde bedt ejeren/lejeren/forpagteren om at få et varsel om kommende gyllespredning.

Jeg mener ikke, at det er dem, der generes af svineriet, som aktivt skal bede om et varsel(!), og det er ikke altid man ved, hvem der råder over marken -MEN

GENERES DU AF GYLLESTANK KAN DU HER FINDE DIN LANDBRUGSFORENING OG BEDE DEM SØRGE FOR EN VARSLING

Frabed dig gyllespredning her! TRYK

"Søg dialog med naboer"

Det skriver Landbrug og Fødevarers hjemmeside i en opfordring til medlemmerne og fortæller bl. a:

"- Lige så vigtigt som de konkrete tiltag er den gode dialog med naboer i gyllesæsonen.

- Gylle er nok den faktor, der kan få sindene mest i kog omkring landbruget. Ved at tage hensyn til naboer og skabe en positiv dialog kan man bidrage til velvilje mod sig selv og landbruget i almindelighed.

- Helt generelt er det en god idé at undgå at køre gylle før helligdage og weekender med konfirmationer. Der ud over er det altid en god idé at orientere om planerne for kørsel i god tid, så naboerne kan nå at sige til, hvis det er meget ubelejligt.

- Der er flere muligheder for at orientere. En rundringning, et informationsbrev, en seddel hos købmanden, ud at banke på hos naboerne eller måske en SMS-varsling. Det vigtigste er bare, at man tager initiativet til at få gang i en konstruktiv dialog, så alle får et godt forår, siger Annette Vibeke Vestergaard, der understreger, hvor meget en udstrakt hånd omkring gylleudbringningen betyder."


Landbrug og Fødevarer er en organisation, som varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder

MRSA og GYLLE

Statens Serum Institut skriver på deres websider flg. om faren for smitte med MRSA

Læs mere...


FORUM

Her kan du skrive om dine gode (eller dårlige) oplevelser relateret til gylle.


FORUM er åbnet, kig ind..

Læs mere...

FAKTA

Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin. Gyllen bruges som husdyrgødning til markerne.
Udbringning af flydende husdyrgødning må kun finde sted i planternes vækstsæson fra 1. februar og indtil høst samt fra høst og indtil oktober, hvis der er tale om arealer med græs eller vinterraps.

Gyllen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder mv.


. Læs mere...

VIDEO

...en lortespreder kørte helt op i vores hegn hele vejen rundt om huset godt 5 meter fra vores ovn og rundt på den lille mark omkring huset, VELBEKOMME.
Vær glad for at lugten ikke kan overføres med video! Men foruden lugtplagen er der jo også et etisk og sundhedsmæssigt aspekt.
Skal vi stadig finde os i denne spredning af afføring lige op i vores boområder?

GyllevækLæs mere...

Copyright © gyllevæk.nu 2016 | Denne side er oprettet af P-E Rath Holm | info(at)lortelisten.dk