Gyllevæk

GYLLEVÆK.NU

Denne side er inspireret af en debat på Bornholm.nu. En medarbejder i den lokale landbrugsforening bebrejdede en klager, at han ikke havde bedt ejeren/lejeren/forpagteren om at få et varsel om kommende gyllespredning.

Jeg mener ikke, at det er dem, der generes af svineriet, som aktivt skal bede om et varsel(!), og det er ikke altid man ved, hvem der råder over marken -MEN

GENERES DU AF GYLLESTANK KAN DU HER FINDE DIN LANDBRUGSFORENING OG BEDE DEM SØRGE FOR EN VARSLING

Frabed dig gyllespredning her! TRYK

Ifølge oplysninger på Statens Serum Instituts websider, kan det ikke udelukkes, at MRSA kan spredes til mennesker fra gyllesprøjtede marker, f. eks at hunde og katte, der færdes på gyllesprøjtede marker (...) kan blive forurenet med MRSA og dermed sprede MRSA til mennesker.
Og at kontakt med gylleforurenede flader og indånding af ventilationsluft op til 300 meter fra stalde, kontakt med genstande forurenet af luften samt evt. spredning af gylle er en mulighed for smitte.Uddrag fra SSI webside:
-Smitter MRSA mon via gylle eller ventilationsluft?
-Det korte svar er, at vi ikke ved det med sikkerhed, men at det er ved at blive undersøgt.

-Det længere svar er at smitte ved forurening af omgivelserne ved ventilationsluft, samt evt. ved spredning af gylle, er mulige smittekilder, hvis betydning endnu er uafklarede.

-Når bakterier forlader en staldbygning med ventilationsluften vil både ultraviolet lys fra solen og en såkaldt ”open air factor” resultere i en betydelig reduktion af mængden af bakterier i denne luft. MRSA har dog kunnet måles op til 300 m fra staldbygninger (med vindretningen). Smitte via indånding af denne luft, eller via kontakt med genstande, som er forurenet via luften, er således en mulighed. Hvorvidt dette udgør en væsentlig rolle er dog usikkert.

-Tilsvarende er der en mulig risiko ved forurening via gylle fra en MRSA positiv besætning. Også her vil der være smitterisiko ved kontakt med gylle forurenede overflader.

-Ved kontakt med arbejdsredskaber fx markredskaber, der kan være gylleforurenet, bør man beskytte sit tøj med en kedeldragt el. lignende og være omhyggelig med håndhygiejne.

-Kan hunde og katte, der opholder sig ved landbrug overføre MRSA?
-Det kan ikke udelukkes, at hunde og katte, der færdes på gyllesprøjtede marker eller har adgang til døde, opmagasinerede svin, kan blive forurenet med MRSA og dermed sprede MRSA til mennesker.

websiden Investigative Reporting Denmark står oplysningerne:
-I Danmark blev første tilfælde af MRSA CC398 hos svin fundet i 2007. En stikprøve i 2010 viste en forekomst i danske svinebesætninger på 16 % (DANMAP 2010).
Undersøgelser af forekomsten i 2014 viste, at epidemien havde bredt sig til en forekomst på 63 – 70 % af de undersøgte svinefabrikker.
Der foreligger endnu ikke offentliggjorte tal for 2015.MRSA og GYLLE

Statens Serum Institut skriver på deres websider flg. om faren for smitte med MRSA

Læs mere...


FORUM

Her kan du skrive om dine gode (eller dårlige) oplevelser relateret til gylle.


FORUM er åbnet, kig ind..

Læs mere...

FAKTA

Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin. Gyllen bruges som husdyrgødning til markerne.
Udbringning af flydende husdyrgødning må kun finde sted i planternes vækstsæson fra 1. februar og indtil høst samt fra høst og indtil oktober, hvis der er tale om arealer med græs eller vinterraps.

Gyllen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder mv.


Dvs. at fra oktober til februar kan du roligt sidde udendørs i haven eller på terrassen og indtage din frokost uden fare for gylle-attack.
Rart at vide(!)

Læs mere...

VIDEO

...en lortespreder kørte helt op i vores hegn hele vejen rundt om huset godt 5 meter fra vores ovn og rundt på den lille mark omkring huset, VELBEKOMME.
Vær glad for at lugten ikke kan overføres med video! Men foruden lugtplagen er der jo også et etisk og sundhedsmæssigt aspekt.
Skal vi stadig finde os i denne spredning af afføring lige op i vores boområder?

GyllevækLæs mere...

Copyright © gyllevæk.nu 2016 | Denne side er oprettet af P-E Rath Holm | info(at)gyllevaek.dk